Kdo a s čím se na nás může obracetSlužba je určena pro: 

 • osoby, které se nacházejí v situaci ohrožení zdraví nebo života, kdy přechodně nemohou řešit svoji nepříznivou sociální situaci vlastními silami
 • minimální věková hranice je 6 let
 • osoby řešící v životě krizi, kterou osobně prožívají jako zátěžovou, nepříznivou či ohrožující
 • může se jednat jak o jednotlivce (děti, mládež, dospělí), tak o rodiny s dětmi. 

Děti do 18 let mohou Krizové centrum navštívit sami, bez rodičů či jiného dospělého doprovodu. Snahou pracovníků je po dohodě s dítětem ke spolupráci přizvat i rodiče. Pokud to situace (důvod kontaktu Krizového centra) neumožňuje, může být ke spolupráci přizván OSPOD.

 

V jakých situacích můžeme být nápomocni:

 • rozvod, ochod partnera
 • vztahové problémy (hádky, osamocení, šikana ve škole, mezigenerační problémy apod.)
 • výchovné problémy a jiné poruchy chování
 • onemocnění sebe či blízkých osob (vč. sebepoškozování)
 • domácí násilí, fyzické tresty a jiné formy násilí (vč. zneužívání)
 • úmrtí v rodině
 • ztráta zaměstnání
 • tragické události

 

Službu nejsme schopni poskytnout: 

 • osobám, které nejsou schopny komunikovat v českém jazyce, a jiná komunikace není možná
 • osoba s těžkým zdravotním postižením neumožňující kontakt s pracovníkem a pobyt v prostorách zařízení
 • osobám pod vlivem návykových látek, osoby s infekční chorobou v akutním stadiu, osoby ohrožující pracovníka či jiné osoby v prostorách zařízení
 • osobám z cílové skupiny, jež podstata řešení problému nespočívá v krizové intervenci a není kompatibilní s posláním a cíli služby (drogově závislí, senioři, zdravotně postižení aj.)

 

Nejste-li si jistí, zda Vám můžeme pomoci, kontaktujte nás. Rádi poradíme a případně Vás odkážeme na jinou službu.  

 
OTEVŘENO

 

PONDĚLÍ

8:00 - 16:00

ÚTERÝ

8:00 - 16:00 (16:00 - 18:00 pouze pro objednané) 

STŘEDA

8:00 - 16:00 (16:00 - 18:00 pouze pro objednané) 

ČTVRTEK

8:00 - 16:00 (16:00 - 18:00 pouze pro objednané)

PÁTEK

8:00 - 16:00


Dotazník spokojenosti se službami KC

Pro vstup klikněte na obrázek