Jsme na sociálních sítích

        


image/svg+xml Rodinné centrum Sluníčko herna, kavárna, tábory, dětské skupiny Kyberkriminalita vzdělávání Centrum pomoci rodině a dětem pomoc v krizi Rodinka pomoc v terénu Phénix prevence na školách Klub I.P. bezpečný prostor

JanaMgr. Jana Fleischmannová

Sociální pracovnice

 

 

Vzdělání

2018 - 2020

Teologická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
Obor: Etika v sociální práci

 

2015 - 2018

Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
Obor: Sociální práce ve veřejné správě

 

2011 - 2015

Gymnázium a Střední odborná škola ekonomická, Vimperk
Obor: Obchodní akademie

 

Další absolvované odborné vzdělávání

  • Vyhodnocování situace dítěte a jeho rodiny – úvod do problematiky, Lumos (6 hodin)
  • Obtížné situace při práci s klientem v NZDM a jak jim předcházet, Zřetel (8 hodin)
  • Úvod do sebezkušenosti pro pomáhající profese (sebezkušenost v rámci integrované psychoterapie), Psychoterapeutický institut, z.s. (16 hodin)
  • Individuální plánování s uživatelem sociální služby, BFZ (8 hodin)
  • Třídní šikana, PhDr. David Čáp, Ph.D. (6 hodin)


Mgr. Jana Fleischmannová