Jaké služby poskytujeme


Rozlišení jednotlivých služeb není tak podstatné jako to, že zde najdete pomoc, která Vám bude přizpůsobena na míru. Využití pomoc nepovažujeme za slabost. 


 

1) Sociálně terapeutické činnosti (individuální, párové, rodinné či skupinové)

  • krizová intervence

- stalo se něco vážného, s čím si nevím rady (traumatický zážitek, smrt aj.)

- potřebuji pomoc tady a teď 

- hledáme spolu body, o které se můžete opřít, abyste celou situaci ustáli

  • poradenství (sociální, výchovné, psychologické)

- ptáte se proč? jak? a my s Vámi hledáme řešení

- práce na změně chování, jednání, komunikaci (vč. možných nácviků)

- předávání informací, kontaktů na spolupracující organizace

  • motivační trénink

- pomáháme Vám si uvědomit výhody změny a nevyýhody stávajícího stavu

- lze použít z naší strany i u klientů, kteří k nám nepřišli zcela dobrovolně

  • nácvik komunikačních a sociálních dovedností

- zkusíte si s námi vyjadřovat své potřeby, pocity, záměry

- jakási zkouška nanečisto, abyste se v realitě cítili sebejistější

- zároveň se naučíte brát ohledy na druhé lidi (asertivita)

  • sociální terapie

- individuální, partnerská či rodinná

- práce na změně zažitých nefunkčních přesvědčení, způsobů chování, jednání, postojích apod.

  • řešení konfliktních situací technikou mediace

- způsob práce s osobami v konfliktu 

- pracovník oběma stranám dává prostor pro vyjádření svých potřeb, zájmů

- po vzájemném vyslyšení je možné hledat řešení přijatelné pro obě strany

 

2) Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

  • pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů
  • pomoc při vyřizování běžných záležitostí

- př. rodinné a případové konference

- př. setkání multidisciplinárních týmů (OSPOD, škola, PPP)
OTEVŘENO

 

PONDĚLÍ

8:00 - 16:00

ÚTERÝ

8:00 - 16:00 (16:00 - 18:00 pouze pro objednané) 

STŘEDA

8:00 - 16:00 (16:00 - 18:00 pouze pro objednané) 

ČTVRTEK

8:00 - 16:00 (16:00 - 18:00 pouze pro objednané)

PÁTEK

8:00 - 16:00


Dotazník spokojenosti se službami KC

Pro vstup klikněte na obrázek