Krizáč na FB


image/svg+xml Rodinné centrum Sluníčko herna, kavárna, tábory, dětské skupiny Kyberkriminalita vzdělávání Centrum pomoci rodině a dětem pomoc v krizi Rodinka pomoc v terénu Phénix prevence na školách Klub I.P. bezpečný prostor

Ing. Petr Šmíd, DiS.


technický poradce (kyberkriminalita), ředitel Portus Prachatice


 

Motto: "Velké myšlenky vznikají v srdci, mozek je jen na chlazení krve."

 

Vzdělání

 • Západočeská univerzita v Plzni, obor technická ekologie
 • Vyšší odborná škola v Písku, obor informační technologie

Pracovní zkušenosti:

 • od 11/2013 – lektor akreditovaných seminářů ze strany MŠMT a MPSV na téma kyberkriminality
 • od 10/2013 – ředitel Portus Prachatice, o.p.s.
 • 2012 – odborný pracovník NZDM COOLna
 • 2012 - realizátor primární prevence Phénix
 • 2006 – 2011 - učitel odborných předmětů, metodik prevence, výchovný poradce

Absolvované kurzy:

 • 2017 - 2019 - Sytemická supervize a koučování pro pomáhající profesionály, MUDr. František Matuška, 500 hod.
 • 2014 - Kurz pro pracovníky v sociálních službách (210h), Projekt „Profesionální personál = Kvalitní služba“
 • 2014 - Kyberkriminalita a další kyberhrozby, Národní centrum bezpečnějšího internetu
 • 2013 - 2014 - 4x4 čtyřdílný sebezkušenostní kurz v zážitkové pedagogice, (162h), DO SVĚTA o.s.
 • 2013 - Základy krizové intervence (24h), PaedDr. Et Mgr. Dagmar Hrubá

Odborné příspěvky:

 • Duben 2018 – organizace, moderování a příspěvek na téma prevence na VII. Krajské konferenci primární prevence rizikového chování

 • Listopad 2019 - příspěvek a vedení panelové diskuze na konferenci MF "Zaostřeno na on-line 2019"

 • 7/2017 příspěvek v časopise Prevence s názvem „Úskalí primární prevence“

 • 6/2017 moderování 56. celostátní konference AT

 • 2016, 2017 moderování Krajské konference primární prevence rizikového chování

 • Leden 2015 – příspěvek v časopise Prevence s názvem „Rizika Facebooku“Ing. Petr Šmíd, DiS.