Kyberkriminalita na FB


image/svg+xml Rodinné centrum Sluníčko herna, kavárna, tábory, dětské skupiny Kyberkriminalita vzdělávání Centrum pomoci rodině a dětem pomoc v krizi Rodinka pomoc v terénu Phénix prevence na školách Klub I.P. bezpečný prostor

Ing. Petr Šmid, DiS.Působí v oblasti primární prevence 12 let – pět let jako školní metodik prevence a výchovný poradce na SŠ, poté jako poskytovatel primární prevence v pozici odborného garanta a lektora programů certifikované primární prevence.

  • Místopředseda sekce primární prevence A.N.O. (Asociace nestátních organizací).
  • Zakladatel a ředitel organizace Portus Prachatice, o.p.s.
  • Supervizor se specializací na školské prostředí.
  • Lektor akreditovaných seminářů z oblasti kyberkriminality a programu Minimalizace šikany.
Vzdělání

Západočeská univerzita v Plzni, obor technická ekologie

Vyšší odborná škola v Písku, obor informační technologie

Střední průmyslová škola v Písku

 

 Praxe

2006 – 2011 - učitel odborných předmětů, metodik prevence, výchovný poradce

2012 - realizátor primární prevence Phénix

2012 – odborný pracovník NZDM COOLna

od 10/2013 – ředitel Portus Prachatice, o.p.s.

od 11/2013 – lektor akreditovaných seminářů ze strany MŠMT a MPSV na téma kyberkriminality

od 05/2018 - supervizor

od 09/2018 - Lektor kurzů Minimalizace šikany, AISIS

 

Absolvované kurzy 

Šikana, agrese a kriminalita u školní mládeže – rozšířené téma (8h), Národní institut pro další vzdělávání

2010 - Poradce 2010 (8h), SCIO

2011 - Vzdělávací kurz sociálně nežádoucích jevů pro školní metodiky prevence (260h), centrum adiktologie

2012 - Úvod do krizové pomoci (8h), THEIA

2012 - Komunikace s obětí domácího násilí (8h), THEIA

2012 - Prevence krizových situací se zaměřením na děti a dospívající (8h), THEIA

2012 - Evaluace jako základ PP aktivit z pohledu teorie i praxe (9h), centrum adiktologie

2012 - Vedení porad a facilitační techniky pro manažery v soc. službách (16h), PROUTEK

2013 - Základy krizové intervence (24h), PaedDr. Et Mgr. Dagmar Hrubá

2013 - 2014 - 4x4 čtyřdílný sebezkušenostní kurz v zážitkové pedagogice, (162h), DO SVĚTA o.s.

2013 - Zákon o sociálních službách – základy a změny právní úpravy (6h), Mgr. Gabriela Bauerová – Vzdělávací centrum ČR

2014 - Kurz pro pracovníky v sociálních službách (210h), Projekt „Profesionální personál = Kvalitní služba“

2014 - Etika v sociální práci, APSS ČR

2014 - Stretegické plánování a marketing v sociálních službách, APSS ČR

2014 - Základy týmové spolupráce v sociálních službách, APSS ČR

2014 - Vedení a řízení pracovníků v sociálních službách, APSS ČR

2014 - Individuální plánování pro terénní a ambulantní služby, APSS ČR

2014 - Kyberkriminalita a další kyberhrozby, Národní centrum bezpečnějšího internetu

2015 - Právní minimum manažera neziskovky, Mgr. Petr Vít, Nadace Neziskovky.cz2015 - Timemanagement v sociálních službách, APSS ČR

2015 - Pracovní právo po novele ZP pro zaměstnance a zaměstnavatele, APSS ČR

2016 - Inspekce sociálních služeb, IPP

2016 - Úvod do problematiky patologického hráčství - gambling

2017 - Základy krátké intervence pro hráče v herním prostředí

2017 - Etika v sociálních službách

2018 - Nové nařízení o ochraně osobních údajů, Teorie GDPR pro praxi v sociálních službách a neziskovém sektoru

2018 - Jednání s nespokojenými rodiči, Mgr. Michaela Veselá

2018 – Agresivita ve škole – školská legislativa, Mgr. Michaela Veselá

2019 - Kyberšikana a další rizikové jevy, Martin kožíšek

2017 - 2019 - Sytemická supervize a koučování pro pomáhající profesionály, MUDr. František Matuška, 500 hod.

Odborné příspěvky:

Duben 2013 – příspěvek na téma kyberkriminalita na II. Krajské konferenci primární prevence rizikového chování

2013 – lektor konference k problematice šikany a kyberšikany v Praze

Březen 2014 – příspěvek v časopise Prevence s názvem „Pavouci virtuálního světa“

Duben 2014 – hlavní lektor III. Krajské konference primární prevence rizikového chování zaměřené na rizika virtuálního světa

Listopad 2014 - příspěvek na XI. ročníku konference PPRCH s názvem „Kyberšikana“

Leden 2015 – příspěvek v časopise Prevence s názvem „Rizika Facebooku“

Duben 2015 – příspěvek na téma prevence na IV. Krajské konferenci primární prevence rizikového chování

2016, 2017 - moderování Krajské konference primární prevence rizikového chování

červen 2017 - moderování 56. celostátní konference AT

září 2017 - příspěvek na XIV. ročníku mezinárodní konference PPRCH v Praze s názvem "Kyberkriminalita"

říjen 2017 - příspěvek v časopise Prevence s názvem „Úskalí primární prevence“

Duben 2018 – organizace, moderování a příspěvek na téma prevence na VII. Krajské konferenci primární prevence rizikového chování

Listopad 2019 - příspěvek a vedení panelové diskuze na konferenci MF "Zaostřeno na on-line 2019"Ing. Petr Šmíd, DiS.

reditel@portusprachatice.cz

Mob. 722 928 192