Klub I.P. na FBimage/svg+xml Rodinné centrum Sluníčko herna, kavárna, tábory, dětské skupiny Kyberkriminalita vzdělávání Centrum pomoci rodině a dětem pomoc v krizi Rodinka pomoc v terénu Phénix prevence na školách Klub I.P. bezpečný prostor

ErikaMgr. Erika Postlová

Realizátorka a kontaktní pracovnice


 

Jsem optimistický člověk. Řídím se heslem… Bohatý je ten, kdo umí dát úsměv bez očekávání, že se mu v daru vrátí…

 

Vzdělání

2012 - 2015                        

Teologická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Obor: pedagogika volného času navazující magisterský program

2009 - 2012                           

Teologická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Obor: pedagogika volného času

2005 - 2009                           

Střední odborná škola s právem státní jazykové zkoušky Volyně, Obor: sociálně-správní činnost

 

Absolvované kurzy

 

 • Služby sociální prevence - aktuální problémy a změny, APSS (5 hodin)
 • Sociální služby v roce 2017 v Jihočeském kraji (financování, legislativa a ošetřovatelská péče)
 • Syndrom zavrženého rodiče, Krizové centrum pro děti a rodinu v Jihočeském kraji, z.ú. (16 hodin)
 • Základní orientace v právech a rozhodovacích procesech dětí a mladistvých v ČR, Theia (8 hodin)
 • Zvládání syndromu vyhoření, Theia (8 hodin)
 • Dopady Nového občanského zákoníku na nestátní neziskové organizace v teorii a (hlavně) v praxi, anno (4 hodiny)
 • Úvod do sociálně-právní ochrany dětí, Česká asociace streetwork, o.s.
  (16 hodin)
 • Zvládání náročných situací v komunikaci, Velký vůz Sever (16 hodin)
 • Základy krizové intervence, PaedDr. et Mgr. Dagmar Hrubá (24 hodin)
 • Konference TERÉNNÍ A NÍZKOPRAHOVÉ PROGRAMY 2015,
  SOCIÁLNÍ PRÁCE JAKO PÉČE O DŮSTOJNOST ČLOVĚKA, Česká asociace streetwork, o.s.
 • Strategické plánování a marketing v sociálních službách, Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR, (32 hodin)
 • Individuální plánování pro terénní a ambulantní služby, Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR, (16 hodin)
 • Odborná dvoudenní stáž, klub Atom, klub Akcent, Diakonie ČCE - středisko ZČ
  (16 hodin)
 • Odborný seminář Kyberšikana a jiné nástrahy virtuálního světa, Portus Prachatice, o.p.s. (7 hodin)
 • Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách, SOŠ - SOU Volyně (150 hod)
 • Sebe-zkušenostní kurz ARTETERAPIE, DYSCENRUM – Strakonice, o. s. (30 hodin)


Mgr. Erika Postlová