Kyberkriminalita na FB


image/svg+xml Rodinné centrum Sluníčko herna, kavárna, tábory, dětské skupiny Kyberkriminalita vzdělávání Centrum pomoci rodině a dětem pomoc v krizi Rodinka pomoc v terénu Phénix prevence na školách Klub I.P. bezpečný prostor

doc. PhDr. Alena Kajanová, Ph.D.Vzdělání

  • Masarykova univerzita v Brně, FSS, obor psychologie-sociologie
  • Jihočeská univerzita v Č. Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, obor Rehabilitační péče o postižené děti, dospělé a staré osoby
  • Jihočeská univerzita v Č. Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, obor Prevence, náprava a terapie zdravotní a sociální problematiky dětí a mládeže, dospělých a seniorů
  • Univerzita Konstantina Filosofa v Nitře, obor sociální práce

Působí v oblasti primární prevence od roku 2012 let jako lektorka primární prevence programu zaměřeného na alkohol pod Sananim, z.ú. V Portusu se věnuje lektorování kurzu Kyberkriminalita od roku 2019. Současně aktuálně působí jako docent na Jihočeské univerzitě v Č. Budějovicích, Zdravotně sociální fakultě a VŠTE. Odborně se věnuje tématu minorit, rizikového chování, metodologii a kognitivní psychologii. Je řešitelkou několika vědeckých grantů a autorkou desítek vědeckých publikací.