Sluníčko na FB


image/svg+xml Rodinné centrum Sluníčko herna, kavárna, tábory, dětské skupiny Kyberkriminalita vzdělávání Centrum pomoci rodině a dětem pomoc v krizi Rodinka pomoc v terénu Phénix prevence na školách Klub I.P. bezpečný prostor

Od 1.7. 2017 do 31.8. 2019 bude realizovván v Portus Prachatice, o.p.s. projekt s názvem s názvem "Prázdniny bez stresu a v pohodě".

Projekt vychází vstříc rodičům ohledně sladění pracovního života s péčí o předškolní a školní děti do 15 let na Prachaticku, s cílem podpořit je v udržení si zaměstnání, nalezení zaměstnání, či v kariérním růstu. Realizovány budou aktivity v podobě unikátních denních příměstských táborů po dobu letních, podzimních a jarních prázdnin s flexibilní provozní dobou.

Cíle projektu:

1) Usnadnit rodičům péči o předškolní a školní děti do 15 let v průběhu některých školních prázdnin a tím jim umožnit vykonávat své zaměstnání v maximální míře, taktéž aktivně si hledat práci či se vzdělávat nebo zvyšovat svou kvalifikaci.
Nabídneme rodičům denní příměstské tábory  po dobu tří let, tedy od 1. 7.2017 do 31. 8. 2019 v době letních (3x za projekt), podzimních (2x za projekt) a jarních prázdnin (2x za projekt) s flexibilní provozní dobou, tak aby korespondovala s jejich potřebami.  
 2) Nabídnout kvalitní péči o dítě
Díky projektu budeme moci rodičům nabídnout nejenom kvalitní personální zajištění táborů, ale hlavně kvalitnější a rozmanitější program pro jejich děti s velkým množstvím aktivit a výletů.
 

Projekt je realizován za finanční podpory z fondů EU prostřednictvím programu OP Zaměstnanost a MAS Šumavsko.

název projektu: Prázdniny bez stresu a v pohodě                                                        č.p.: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0007265Denní příměstské tábory
Tábory 2016