Od 1. 7. 2017 do 31. 8. 2019 je realizován v Portus Prachatice, o.p.s. projekt s názvem "Prázdniny bez stresu a v pohodě".

Projekt vychází vstříc rodičům ohledně sladění pracovního života s péčí o předškolní a školní děti do 15 let na Prachaticku, s cílem podpořit je v udržení si zaměstnání, nalezení zaměstnání, či v kariérním růstu. Realizovány budou aktivity v podobě unikátních denních příměstských táborů po dobu letních, podzimních a jarních prázdnin s flexibilní provozní dobou.

Cíle projektu:

1) Usnadnit rodičům péči o předškolní a školní děti do 15 let v průběhu některých školních prázdnin a tím jim umožnit vykonávat své zaměstnání v maximální míře, taktéž aktivně si hledat práci či se vzdělávat nebo zvyšovat svou kvalifikaci.

Nabídneme rodičům denní příměstské tábory  po dobu tří let, tedy od 1. 7.2017 do 31. 8. 2019 v době letních (3x za projekt), podzimních (2x za projekt) a jarních prázdnin (2x za projekt) s flexibilní provozní dobou, tak aby korespondovala s jejich potřebami.  

 2) Nabídnout kvalitní péči o dítě

Díky projektu budeme moci rodičům nabídnout nejenom kvalitní personální zajištění táborů, ale hlavně kvalitnější a rozmanitější program pro jejich děti s velkým množstvím aktivit a výletů.

Projekt je realizován za finanční podpory z fondů EU prostřednictvím programu OP Zaměstnanost a MAS Šumavsko.

název projektu: Prázdniny bez stresu a v pohodě

číslo projektu.: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0007265

 

Od 1. 8. 2018 je realizován další projekt s názvem FREE rodiče, COOL děti. Rozšíříme tím své služby i do menších obcí a městysů na území  Mas Blanský les – Netolicko.

Projekt je zaměřený na realizaci 30 týdenních turnusů příměstských táborů především pro děti  na 1.stupni ZŠ po dobu letních prázdnin roku 2018-2021. Tábory budou realizovány ve vybraných obcích na území MAS Blanský les-Netolicko každý všední den cca 7-17 hod pro 10-30 dětí.  Projekt vychází vstříc především zaměstnaným rodičům  s péči o jejich děti během letních prázdnin v místě jejich bydliště.

 Cíle projektu:

1) Usnadnit rodičům péči o předškolní a školní děti do 15 let v průběhu některých školních prázdnin a tím jim umožnit vykonávat své zaměstnání v maximální míře, taktéž aktivně si hledat práci či se vzdělávat nebo zvyšovat svou kvalifikaci. Nabídneme rodičům po dobu tří let 30 turnusů letních příměstských táborů v obcích a městysech na území MAS Blanský les-Netolicko.  

 2) Nabídnout kvalitní péči o dítě i do menších měst a obcí

Díky projektu budeme moci rodičům nabídnout nejenom kvalitní personální zajištění táborů, ale hlavně kvalitnější a rozmanitější program pro jejich děti s velkým množstvím aktivit a výletů.

 

Projekt je realizován za finanční podpory z fondů EU prostřednictvím programu OP Zaměstnanost a MAS Blanský les.

 název projektu: FREE rodiče, COOL děti

číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009444


Tábory Portus Prachatice,o.p.s.