Zájem o sdílená pracovní místa stoupá

Z postojů respondentů projektu METR na Fondu dalšího vzdělávání vyplynulo, že koncept sdílených pracovních míst má poměrně velký potenciál pro další rozvoj. Koncept pracovního místa, o který se dělí dva zaměstnanci na částečný úvazek se stejnou mírou odpovědnosti, připadal atraktivní 37 % zaměstnavatelů a 31 % deklarovalo, že by ho své firmě či organizaci využili.


Autor: Ing. Petr Šmíd, DiS., koordinátor informační kampaně | Datum: 30.7.2015 - 00:00 | Zhlédnuto: 4154x

Největší zájem o sdíleného pracovní místo byl ze strany matek na mateřské či rodičovské dovolené. Sdílené pracovní místo se líbilo 55 % z nich a 34 % by takovou formu práce využily.

Z dotazníkového šetření projektu METR vyplynulo, že sdílené pracovní místo v ČR využívá 7 % firem a organizací. Výzkumný vzorek tvořilo 508 zaměstnavatelů, 1024 zaměstnanců a 2445 ekonomicky neaktivních osob (osob na MD a RD, osob do 25 let, osob nad 50-65 lety, osob s nízkou kvalifikací a osob ohrožených sociálním vyloučením).

Z fokusních skupin realizovaných v rámci projektu METR vyplynulo, že sdílené pracovní místo je v ČR využíváno především na administrativních pozicích, běžně je rozšířeno na pozicích recepčních, asistentek či účetních. Vzhledem k zahraniční praxi je však možné očekávat postupné zavádění sdílených pracovních míst i na vyšších pracovních pozicích. Např. ve Velké Británii bylo v roce 2013 sdílené pracovní místo využíváno v 54 % firem a organizací, často se jedná právě o manažerské a expertní pozice.

Nezisková organizace Portus Prachatice, o.p.s. se v rámci projektu Práce a děti pod jednou střechou podpořeného Nadací OSF z programu Dejme (že)nám šanci financovaného z Norských fondů snaží formou seminářů a setkání motivovat zaměstnavatele, aby flexibilní formy práce využívali. A sama teď zvažuje zavedení sdíleného pracovního místa na postu ředitele. „Rozdělit tíhu vedení organizace mezi dva lidi, ideálně muže a ženu, využít předností obou pohlaví, vykrýt také jejich slabiny, zajistit zastupitelnost, to vše jsou velké důvody k diskuzi, kterou vedeme mezi zaměstnavateli“, dodal Ing. Petr Šmíd, ředitel Portus Prachatice, o.p.s. a koordinátor informační kampaně.