Vzdělávací seminář pro pedagogy a rodiče

Vzdělávací seminář o rizicích virtuálního světa (fenomén chytrých telefonů, tabletů, počítačových her, sociálních sítí - zejména Facebooku atd.) určený pedagogům, zodpovědným rodičům a uživatelům Internetu obecně


Autor: Ing. Petr Šmíd, ředitel organizace | Datum: 24.4.2014 - 00:00 | Zhlédnuto: 2806x

2. 6. 2014 od 8 do 15 hod.
Rodinné centrum Sluníčko Velké náměstí 14, Prachatice
Cena 1000,- Kč na osobu

Seminář je akreditován MŠMT (účastníci obdrží certifikát).

Hlavním cílem semináře je seznámit posluchače s postupy, jak bojovat s jednotlivými formami kyberkriminality. Budou seznámeni s nejčastějšími hrozbami, včetně nejnovějších fenoménů (zejména mobilní zařízení – smartphony a tablety) způsobem přijatelným pro začátečníky i pokročilé uživatele informačních technologií.
Zvláštní pozornost bude věnována problematice sociálních sítí (zejména Facebook) a on-line počítačových her, které zažívají s nástupem dostupného mobilního internetu obrovský boom.

Lektor kurzu Ing. Petr Šmíd - krátký profesní medailónek:
Vystudoval ZČU v Plzni, obor Technická ekologie, doplňující pedagogické studium pro učitele odborných předmětů. Po pětileté kariéře středoškolského učitele, metodika prevence a výchovného poradce působil dva roky jako realizátor a lektor primární prevence a další odborný pracovník nízkoprahového zařízení pro děti a mládež. Od roku 2013 ředitel Portus Prachatice, o.p.s., které zřizuje 4 sociální služby (2x NZDM, Krizové centrum, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi) a 2 doprovodné služby (Rodinné centrum, primární prevence). Lektor konferencí a akreditovaných seminářů cílených na oblast kyberkriminality.

Přihlášky ZDE