Transformace na Portus Prachatice, o.p.s.

Dne 18. 1. 2014 se občanské sdružení Portus Prachatice transformovalo na obecně prospěšnou společnost s název Portus Prachatice, o.p.s.


Autor: Ing. Petr Šmíd, ředitel organizace | Datum: 27.1.2014 - 15:50 | Zhlédnuto: 2628x
zdroj: http://mesto.prachatice.cz/pdf_0212/0212.pdf

Proč?

Povinnost této transformace plyne ze zákona. Pokud občanská sdružení, zejména taková, která poskytují sociální služby, o změnu nepožádají, změní subjektivitu na spolky anebo registrované ústavy, což vzhledem k činnostem, které poskytujeme, není úplně ideální varianta. Jedná se o papírovou záležitost, ve které není bohužel překvapivé, že stále nebyl schválen zákon o obecné prospěšnosti. Změnil se způsob vedení Portusu. Občanské sdružení mělo výbor, který rozhodoval o zásadních krocích. Ten ve vedení nahradí šestičlenná správní rada. Její členové mohou ovlivňovat chod jednotlivých zařízení. Těch máme šest. Je otázkou financování, jakým způsobem se nám podaří je udržet. Z hlediska koncepce, jejich náplně zůstává vše nezměněno.

Připomeňte krátce jejich zaměření.

Ze šesti zařízení dvě nespadají do sociálních služeb, čtyři patří mezi klasické sociální služby. Sociálními službami nejsou Rodinné centrum Sluníčko, kam chodí maminky s dětmi do šesti let, a primární prevenci Phénix, což za řízení, které se ve školách věnuje primární prevenci. Snaží se předcházet rizikovému chování. Sociální služby jsou dvě nízkoprahová zařízení Céčko a COOLna rozdělená podle věku. Pro mladší máme Céčko, pro starší věkovou klientelu od patnácti do šestadvaceti let COOLnu. Do Krizového centra mohou přijít pro pomoc a podporu osoby v obtížné životní situaci. Poslední službou je sociálně aktivizační služba Rodinka, což je terénní služba. Chodí do rodin a provádí tzv. sanaci rodin, stará se, aby rodina jako celek byla zachována, když hrozí nějaká krizová situace, odebrání dítěte, popřípadě jiné faktory, které jsou obtížné pro zvládání chodu třeba jenom domácnosti nebo rodiny jako celku.

Jak složité bude udržet fungování všech těchto zařízení z pohledu financí?

Je to každoroční boj, kdy musíme naplnit několikamilionový rozpočet. Ročně podáváme několik desítek grantů, abychom pokryli činnosti, které chceme v terénu nebo ambulantně dělat. Nyní čekáme na výsledky z hlavních zdrojů, od kterých jsme žádali dotace, což jsou ministerstva a kraj. Dále nás podporují různé nadace, do našeho financování přispívá i město. Snad se nám podaří naplnit rozpočet natolik, abychom žádnou ze služeb nemuseli omezit.

Jste optimistou?

Jsem velikým optimistou. Až mi to někteří lidé vyčítají.

Pesimistickou variantu, že některá zařízení budete muset zavřít, tedy vylučujete?

Uděláme vše pro to, abychom tomu zabránili. Ale mohlo by se stát, že některá omezíme.

Kam se lidé mohou obrátit, pokud budou chtít využít služeb některého zařízení obecně prospěšné společnosti Portus Prachatice?

Pro většinu lidí asi bude nejsnazší centrální e-mailová adresa, která vychází z našeho názvu: portus@portusprachatice.cz nebo přímo ke mně reditel@portusprachatice.cz. Kontakty jsou k dispozici na nových webových stránkách www.portusprachatice.cz.

 

Vyptával se pro Radniční list města Prachatice Václav Malina.