Sexting - mladý fenomén

Sexting, poměrně „mladý“ fenomén, související s pokrokem v komunikačních technologiích. Jde o elektronické rozesílání textových zpráv, fotografií či videa se sexuálním obsahem. Z hlediska zákona může mít zveřejnění intimností charakter přestupku i trestného činu.


Autor: Dita Šmídová Hejníková, DiS. | Datum: 30.4.2014 - 11:17 | Zhlédnuto: 2606x

Materiály spadající do oblasti sextingu mohou často vznikat přirozeně, v rámci intimních partnerských vztahů. Bohužel, je zde vysoké riziko, že jeden z partnerů tyto ryze soukromé záležitosti z nejrůznějších důvodů a pohnutek zveřejní. Nejčastěji se tak děje po ukončení vztahu. Obecně lze říci, že materiál sextingového charakteru může být moderními technologiemi velmi rychle, snadno a široce šířen, takže nakonec ani původce, který materiál „vypustil do světa“ nemá nad jeho dalším šířením žádnou kontrolu. Navíc člověk nemusí být žádný počítačový odborník, aby si téměř jakýkoli citlivý materiál „nenávratně vypůjčil“ z osobních veřejně přístupných blogů, špatně zabezpečených facebookových či jiných internetových profilů apod. Takže riziko zneužitelnosti zveřejněného intimního materiálu je opravdu vysoké.

Mladí lidé jsou velmi citliví a v období puberty obzvláště. Pokud se stanou neúmyslně obětí sextingu, zažívají pak pocity naprosté beznaděje, hanby a potupy. Je to smutné, ale sexting má na svědomí již nejeden mladý lidský život, mnoho psychických zhroucení a depresí. Materiál může být sice „ukraden“, ale vzniká často i dobrovolně z iniciativy následného poškozeného. Novým trendem je též snadný přivýdělek, kdy děti a mladiství dobrovolně poskytují intimní fotografie a videa za přislíbenou platbu, v praxi povětšinou kredit do telefonu. Není třeba dodávat, že mnozí z těch, kteří materiál požadují po mladších dětech, jsou pedofilní, či jinak narušení jedinci.

Jako preventisté si myslíme, že je potřeba na téma „sexting“ s dětmi a mladistvými otevřeně hovořit. Osvětu je nutné šířit i mezi rodiče a pedagogy. Nové technologie znamenají nová rizika a my dospělí si jich musíme být vědomi. Co tedy Phénix radí:

  • založení profilů na sociálních sítích, by mělo být pod kontrolou rodičů, a pokud možno uvážené a správně načasované
  • děti by měly znát základní desatero bezpečného užívání „virtuálních“ technologií, tak aby se nestaly obětí vydírání, sexuálního zneužívání, šíření dětské pornografie či šikany (doporučujeme rodičům i pedagogům prostudovat portály www.bezpecnyinternet.cz, www.bezpecne-online.cz, www.saferinternet.cz )
  • jakékoliv pořizování intimního materiálu je zneužitelné a měli bychom se snažit od jeho pořizování děti a mladistvé rezolutně odradit, materiál může být v „oběhu“ i mnoho let od jeho pořízení, nelze ho prakticky získat zpět a může být na mnoho způsobů použit proti oběti
  • máte-li podezření, že Vaše dítě získalo jakýkoliv finanční obnos či dárek, jehož původ neznáte, zajímejte se
  • narušení jedinci ocení jakékoli obnaženější fotografie dětí, byť jde například o nevinné letní foto z dovolené, proto i my dospělí nebuďme naivní a dejme si pozor na to, jaké rodinné fotografie zveřejníme na internetu, i ony by se mohly stát nechtěným oběživem se sexuálním podtextem
  • pokud již problém nastal a dítě se stalo obětí sextingu, potřebuje velkou míru podpory svých nejbližších a odbornou terapeutickou pomoc, výčitky a rozbouřené emoce ze strany rodiny jen prohloubí pocity hanby a deprese, které mohou být příčinou předčasného ukončení života dítěte, proto tedy doporučujeme přistupovat k problému velmi citlivě a ohleduplně