Sebepoškozování - závažný fenomén, na který reaguje i Primární prevence Phénix

Lektorky primární prevence Phénix se zúčastnily VII. krajské konference primární prevence rizikového chování, na které mezi ústřední témata patřilo sebepoškozování dětí a mládeže.


Autor: Bc. Tereza Pravdová a Markéta Šestáková | Datum: 10.5.2018 - 00:00 | Zhlédnuto: 1819x

Lektorky primární prevence Phénix se zúčastnily VII. krajské konference primární prevence rizikového chování, jež se konala v měsíci dubnu v Českých Budějovicích. Bohatý program, jenž byl rozvrhnut do dvou dnů, nabídl různorodost příspěvků. Ty byly prezentovány řadou odborníků z oblasti dětské psychologie a pedagogiky, kteří svými zkušenostmi a zajímavými informacemi k tématům nabídli další úhel pohledu na danou problematiku. Řada zajímavých témat v oblasti prevence rizikového chování se týkala např. potřeby celistvého a koordinovaného působení školy na vyskytující se problematiku, prevence nepříznivého rozvoje dítěte, neefektivní primární prevence, problematiky záškoláctví v současné škole, sebepoškozování dětí a mládeže a dalších. Program byl obohacen i o několik workshopů.

Konference byla velice přínosná, především z hlediska výběru témat, která jsou v současné době aktuální. Lektorky PP Phénix velmi zaujalo téma sebepoškozování dětí a mládeže, jež je závažným fenoménem, s nímž se stále častěji setkávají. Díky obsáhlým informacím, které byly doplněny i řadou reálných situací, získaly lektorky potřebný impulz k zamyšlení. V nadcházejícím školním roce 2018/2019 by se proto na toto téma chtěly více zaměřit a připravit preventivní program, kterým se pokusí upozornit žáky na problematiku sebepoškozování a nabídnout jim alternativy zvládání stresu.

Konferenci pořádal Krajský úřad Jihočeského kraje Odbor sociálních věcí – Oddělení prevence a humanitních činností ve spolupráci se Střední průmyslovou školou stavební v Českých Budějovicích. Konference se konala pod záštitou Mgr. Zdeňka Dvořáka, náměstka hejtmanky Jihočeského kraje pro oblast sociálních věcí a pro oblast školství, mládeže a tělovýchovy. Zahájení a průběh konference probíhalo pod vedením Ing. Petra Šmída, DiS., ředitele Portus Prachatice, o.p.s. a Tomáše Bílého, krajského školského koordinátora prevence rizikového chování. Konference byla určena především pro vedení škol (ředitele a zástupce ředitele), školní metodiky prevence, školní psychology a další pedagogické pracovníky, lektory primární prevence a další pracovníky, kteří se při své práci setkávají s problematikou rizikového chování u dětí a mládeže.