Přerůstají nám počítačové technologie přes hlavu?

Netolismus, aneb zjednodušeně, závislost na „virtuálu“. Jedněmi podceňovaný, téměř neexistující nešvar, pro jiné nešvar existující, který skrývá mnohá rizika pro vývoj a zdraví našich dětí.


Autor: | Datum: 7.11.2013 - 22:43 | Zhlédnuto: 2590x

   Jak to vidíme my, z primární prevence Phénix (jedno ze šesti zařízení o. s. Portus Prachatice), kteří jsme neustále s dětmi v kontaktu a diskutujeme s nimi nejen na toto téma? Rozhodně se přikláníme ke stanovisku, že závislost na počítačových hrách, na Facebooku, na esemeskování, na surfování po Internetu atd., existuje.

   Zasahuje jednak fyzické tělo, kde jde nejčastěji o následky nedostatečného pohybu, špatného pitného režimu a silného vypětí z mnohahodinového soustředění, což nakonec může vyústit v bolesti zad, obezitu, bolesti hlavy, poškození očí, poruchy oběhového systému apod. Dále pak zasahuje složku psychickou, která je složitá a velmi těžko uchopitelná, nicméně následky netolismu se na ní podepisují v mnoha různých podobách. Od špatných nálad a smutků, až po projevy agrese a silného závislostního chování, kdy jedinec doslova „odcestuje“ z reality.

   Není výjimkou, když nám na programech Phénixu, kde se věnujeme problémům kybersvěta, děti bezostyšně sdělují, že na počítači tráví třeba i 60 hodin týdně, někdy i více. Dívky nejčastěji uvádějí komunikaci na Facebooku, chlapci hraní her.

   Jsme si vědomi toho, že potkáváme i mnoho dětí, které problém s netolismem nemají, mají rodiče, kteří se jim věnují, komunikují s nimi a jejich zájmy a koníčky jsou ukotvené v realitě. Jako preventisté se ovšem zaměřujeme na rizikovou skupinu a děti, které problém mají. Rozhodli jsme se v rámci osvěty vytvořit nové programy o netolismu, a to jak pro žáky ZŠ a SŠ, tak pro rodiče a pedagogy. Vidíme problém v tom, že nás v mnohém naše děti předstihly a my ani netušíme jak dlouho a v jakých „světech“ se pohybují, případně jaké nástrahy se zde skrývají.

   My dospělí jsme tu od toho, abychom naše děti chránili, dali jim rozumné mantinely a podporu, a pomohli jim rozeznat iluzi od skutečného života. Snad tedy i Phénix svým pomyslným letem zaměří pozornost žádoucím směrem, přinese potřebné informace a napomůže k eliminaci problému, zvaného netolismus.

 

Dita Šmídová Hejníková, DiS.

Realizátorka Primární prevence Phénix

o. s. Portus Prachatice

www.portusprachatice.cz