Portus vyškolil prvních dvanáct odborníků na kyberkrimanilitu

Prachatické občanské sdružení Portus začalo formou vzdělávacích seminářů a kurzů pomáhat v boji proti kyberkriminalitě a už proškolilo prvních dvanáct lidí – především šlo o pedagogy a další odborníky, kteří pracují ve svých zaměstnáních s dětmi a mládeží.


Autor: Ing. Petr Šmíd | Datum: 26.11.2013 - 00:00 | Zhlédnuto: 2808x

Hlavním cílem nových seminářů Portusu je předat „počítačovým přistěhovalcům“ (termín označující generaci lidí, kteří se do světa zaplaveného novými technologiemi nenarodili) ucelený soubor informací ohledně virtuálního světa tak, aby rozuměli „počítačovým domorodcům“, kteří tyto technologie dokáží skvěle používat, ale bohužel i zneužívat.

Semináře jsou reakcí na rozmach nových technologií v současné době (boom smartphonů s mobilním Internetem, tabletů a informačních technologií obecně), které se dostávají do rukou dětí, které je dokáží skvěle ovládat, ale ještě v mnohých případech nedokážou odhadnout veškerá rizika spojená s jejich užíváním. Aby bylo možné tyto děti chránit, je důležité, aby těmto technologiím rozuměli ti, kdo s nimi přichází do kontaktu – především pak rodiče, vychovatelé a učitelé.

Negativní jevy skrývající se pod pojmem kyberkriminalita souvisejí s rozmachem sociálních sítí se stávají čím dál tím větším společenským problémem a ve světě už mají na svědomí i mrtvé. Nemluvě o těžkých dopadech na psychiku. „Naše semináře, které v boji s kyberkriminalitou pomáhají, je možné realizovat na jakékoliv škole, úřadě nebo instituci pro větší počet posluchačů. V pravidelných intervalech budou probíhat dále také v Prachaticích nebo jiných městech pro přihlášené jednotlivce“ řekl ředitel Portusu Prachatice a hlavní lektor kurzů Petr Šmíd.

Termín kyberkriminalita zahrnuje zejména: fenomén sociálních sítí – Facebooku, služby Googlu, počítačové hry, rizikové chování na Internetu – kyberšikana, kybergrooming, kyberstalking a další

Podrobnosti o kurzech a problematice kyberkriminality je možné získat na e-mailu reditel@portusprachatice.cz, telefonu 722 928 192 a webových stránkách naší organice www.portusprachatice.cz (včetně možnosti přihlášení na nejbližší seminář, který bude 20. 1. v Prachaticích v hotelu Albatros).