Phénix získal certifikaci svých programů na dalších 5 let

Prachatický Phénix obhájil již potřetí certifikát všeobecné primární prevence a navíc nově jako druhá organizace na jihu Čech získal i certifikát selektivní primární prevence. Díky skvěle připraveným programům certifikační komise udělila Phénixu oba certifikáty na dobu 5 let, což zatím žádná jiná organizace v Jihočeském kraji nemá.


Autor: Mgr. Alena Doležalová, PR manager Portus Prachatice, o.p.s. | Datum: 24.6.2015 - 00:00 | Zhlédnuto: 2469x

Certifikace odborné způsobilosti poskytovatelů programů školské primární prevence rizikového chování zajišťuje posouzení a formální uznání, že poskytovatel a jím realizovaný program odpovídá stanoveným kritériím kvality a komplexnosti. Tedy certifikace, kterou Phénix získal, je pro školy důkazem toho, že tyto preventivní programy jsou kvalitní a na vysoké odborné úrovni.  

V závěrečném hodnocení místního šetření se certifikační komise vyjádřila velmi pozitivně jak k dokumentaci programů, tak přímo k samotnému vedení a průběhu programu, kdy jeden člen komise se osobně účastnil programu na základní škole: „Organizace disponuje kvalitně zpracovanými materiály. Ze všech materiálů i materiálního vybavení vyznívá koncepčnost práce vedení organizace. Oceňujeme vstřícnost pracovníků, kreativitu, motivovanost a dovednosti při vedení programů primární prevence. Program byl profesionálně vedený, odpovídal Metodice daného zařízení, reagoval citlivě na aktuální situaci ve třídě.“

Certifikát všeobecné a selektivní primární prevence pro základní školy obhájil Phénix na programy prevence šikany a extrémních projevů agrese, kyberšikany, prevence rizikového sexuálního chování a prevence v adiktologii. A jaký je vlastně rozdíl mezi všeobecnou a selektivní primární prevencí nám vysvětlila realizátorka Phénixu Hana Hájková, DiS.: „Všeobecná prevence je zaměřena na kolektiv, ve kterém není registrováno žádné rizikové chování. Oproti tomu selektivní prevence je zaměřena na kolektivy, u nichž lze předpokládat zvýšený výskyt rizikového chování. Například vstup do kolektivu školy v oblasti, kde je mezi některými rodiči zvýšená tolerance k užívání alkoholu u mladistvých.

Phénix, který je jedním z šesti projektů neziskové organizace Portus Prachatice o.p.s., poskytuje programy primární prevence již od roku 2006. Základní ideou je realizace kontinuálních a dlouhodobých preventivních aktivit rizikového chování pro žáky a studenty na základních a středních školách především v Prachatickém regionu.

 

Kontakt:  

Ing. Petr Šmíd, DiS., ředitel organizace a lektor kyberkriminality, tel.: 722 928 192, e-mail: reditel@portuspracahtice.cz

Hana Hájková, DiS., realizátorka Primární prevence Phénix, tel: 722 049 751, e-mail: phenix@portusprachatice.cz