Phénix se věnuje prevenci již 9 let

Projekty primární prevence Phénix poskytuje prachatická neziskovka Portus Prachatice, o.p.s. již od roku 2006. O kvalitě a potřebnosti tohoto projektu svědčí i každoroční finanční podpora ze strany státu i Jihočeského kraje.


Autor: Mgr. Alena Doležalová, PR managerka organizace | Datum: 20.2.2015 - 00:00 | Zhlédnuto: 2632x

V letošním roce vedle projektů prevence pro základní a střední školy uspěl Portus, jako jediná organizace z Jihočeského kraje,  u Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR i s nadregionálním projektem „Kyberkriminalita“. A tak rozšiřuje nabídku prevence mimo region Prachatice.

Základní ideou projektu Primární prevence Phénix je realizace kontinuálních a dlouhodobých preventivních aktivit rizikového chování pro žáky a studenty na základních a středních školách především v Prachatickém regionu. „Kontinuita je zaručena návazností všech témat, která by měla děti v ideálním případě provázet od doby, kdy jsou právě nastupujícími žáčky prvních tříd až po období, v němž jsou téměř dospělými studenty,“ uvedla realizátorka projektu Hana Hájková.Program je realizován zkušeným lektorem a probíhá interaktivní formou, kdy se žáci sami aktivně zapojují do průběhu programu. „Nejpravidelněji žádaný program u starších žáků a studentů je téma sexu. Hlavním cílem čtyřhodinového bloku je upozornit mládež experimentující s prvotními sexuálními zážitky na možná rizika sexu, ale zároveň jim pomoci získat praktické informace o tomto lidském daru jako takovém. Phénix odhaluje informace, které jsou jim mnohdy zatajovány až do prvního zklamání,“ doplňuje Hana Hájková.

Další nejčastější téma, které Phénix řeší v posledních dvou letech na školách, je kyberšikana a nástrahy virtuálního světa. Této oblasti je věnován jeden ze stálých programů primární prevence pro školy.  Vedle toho Portus nabízí semináře na téma kyberkriminality i pro rodiče, pedagogy a sociální pracovníky. „Z praxe na školách totiž jednoznačně vyplývá, že je zapotřebí se kyberkriminalitě věnovat ze tří úhlů pohledu – prostřednictvím interaktivních programů s žáky a studenty, směrem k pedagogům, kteří se na prevenci musí aktivněji podílet a v neposlední řadě směrem k rodičům. Pouze v součinnosti všech tří směrů má prevence kyberkriminality smysl a může efektivně působit,“ říká ředitel Portusu Prachatice a lektor kyberkriminality Petr Šmíd.  

Phénix poskytl ve školním roce 2013 /2014 své služby 19-ti školám, prošel více než stovkou tříd a oslovil 2540 žáků a studentů různého věku. Za celou dobu své činnosti, tj. od roku 2006,  Phénix realizoval 518 programů specifické primární prevence pro 9700 žáků a studentů. Seminářů na téma Kyberkriminality se v roce 2014  zúčastnilo 100 rodičů, téměř 250 pedagogů a tři desítky sociálních pracovníků.

Portus Prachatice je držitelem certifikátu odborné způsobilosti pro poskytování primární prevence OPL v rámci školní docházky a akreditace vzdělávacích programů kyberkriminality pro pedagogické i sociální pracovníky.

Kontakt:  

Ing. Petr Šmíd, ředitel organizace a lektor kyberkriminality, tel.: 722 928 192, e-mail: smid@portuspracahtice.cz

Hana Hájková. realizátorka Primární prevence Phénix, tel: 722049751, e-mail: phenix@portusprachatice.cz