Domácí lékárna- skryté nebezpečí

Léky, léčky, pilulky… Něco, co nechybí téměř v žádné domácí lékárně. Primární prevence Phénix, jejíž programy na školách jsou mimo jiné zaměřené na předcházení zneužívání návykových látek, během své praxe postřehla v terénu několik aspektů, které tímto nabízí ke zvážení.


Autor: Dita Šmídová Hejníková, DiS., realizátorka PP Phénix | Datum: 7.2.2014 - 15:21 | Zhlédnuto: 2754x

Všeobecný preventivní trend je zaměřit pozornost dětí a žáků na „velké hráče“ drogové scény, jako je například pervitin, heroin, toluen. Tedy ty, které zdraví psychické i fyzické, případně sociální pohodu naruší nejvíce. Určitě nechybí programy pro všeobecně známé a masivně zneužívané návykové látky, jako je alkohol, nikotin a v posledních letech i marihuana. Nicméně léky, na ty málokdo poukáže, jako na jeden ze zdrojů zrodu závislosti a dalších problémů. A přitom léky nenápadně vstupují do životů našich dětí a naše nepozornost je mnohdy zdrojem nepříjemných následků s tím souvisejících. 

   Dívky, hlavně ty starší, uvádějí pravidelné užití léků proti bolesti během menstruace a občasné bolesti hlavy, chlapci většinou tlumí následky sportovních aktivit a nadměrného používání počítačů-  uvádějí nejčastěji užití léků na bolesti hlavy, kloubů a páteře. Přitom jde často i o silné léky, které by se rozhodně neměly užívat pravidelně. Mnohdy se žáci bezděčně doznají k tomu, že prostě neřeší dávkování, ani nemusí hlásit rodičům, že si léky z domácí lékárny berou. Mnozí tak užití léků již berou jako nedílnou součást svého života. Toto je podle nás významný varovný signál, který si zasluhuje pozornost dospělých, hlavně rodičů. 

   Dalším nebezpečím jsou léky kupované přes internet. Některé by měly být dokonce jen na předpis, ale jsou dostupné i touto cestou. Velkým lákadlem jsou pro dívky přípravky na hubnutí a pro chlapce přípravky, které slibují nárůst svalové hmoty.  U těchto léků není přesně známo složení, jejich účinnost raději ponechme stranou. Může jít jednoduše o padělek, padělek neškodný, či naopak zdraví škodlivý.

   Na závěr bychom chtěli poukázat ještě na problematiku antibiotik a souvislosti s pohlavně přenosnými chorobami. Po konzultaci s kožní lékařkou nám bylo sděleno, že u mladých lidí jsou onemocnění jako kapavka, syfilis a chlamydické infekce, stále poměrně hojně se vyskytující. Tato onemocnění by za normálních okolností zdolala antibiotika. Ovšem pokud je dítě již od dětství vystaveno jejich častému užití, jednoduše přestanou zabírat, a tyto nemoci nevyléčí, pokud ano, tak často po nepříjemných komplikacích.

   Abychom léky mohly brát jako naše pomocníky, musíme používat my je, nikoli ony nás, a nejlépe s rozumem. Věnujme jim tedy větší pozornost, zaveďme doma pravidla kolem jejich užívání a veďme naše děti k tomu, že bolest je signál, který nás navádí na odstranění příčiny nějakého problému, nikoli jen potlačení následku.