Phénix na FB


image/svg+xml Rodinné centrum Sluníčko herna, kavárna, tábory, dětské skupiny Kyberkriminalita vzdělávání Centrum pomoci rodině a dětem pomoc v krizi Rodinka pomoc v terénu Phénix prevence na školách Klub I.P. bezpečný prostor


Realizátorka a lektorka

Maminka, jejíž život je jeden velký boj s časem a tak se řídí heslem „když nemůžeš, přidej“.

Je společenská a komunikativní, ráda se směje a žije život naplno.

 

Vzdělání:

  • 2006 – 2009 – JCU v Českých Budějovicích, Fakulta zdravotně sociální, obor Prevence a rehabilitace sociální patologie, bakalářské studium

Absolvované kurzy:

  • Prev–centrum - Vzdělávací kurz primární prevence užívání návykových látek a jiných forem rizikového chování
  • Centrum adiktologie Psychiatrické kliniky VFN, 1. lékařská fakulta, UK v Praze - Konference primární prevence rizikového chování
  • Krajský úřad Jihočeského kraje a Občanské sdružení Prevent – Krajská konference protidrogových profesionálů Jihočeského kraje
  • Konference rizikového chování v Praze


Bc. Tereza Pravdová