Rodinka na FB


image/svg+xml Rodinné centrum Sluníčko herna, kavárna, tábory, dětské skupiny Kyberkriminalita vzdělávání Centrum pomoci rodině a dětem pomoc v krizi Rodinka pomoc v terénu Phénix prevence na školách Klub I.P. bezpečný prostor

Bc. Marie Lencová, Dis.


Sociální pracovnice SASRD Rodinka

 

Vzdělání


2002 - 2004 Studium grafologie organizované Českou grafologickou komorou

2007 - 2010 Vyšší odborná a Střední zdravotnická škola MILLS, s.r.o., obor sociální práce, získaný titul Dis.

2010 - 2011 Univerzita Jana Ámose Komenského Praha, obor vzdělávání dospělých, získaný titul Bc.

 

Pracovní zkušenosti

1990 – 2012

Samostatně výdělečná činnost


1997 – 2017

 Zaměstnanec Úřadu práce P-2 – pěstounská péče


2002 – 2013

Domácí vzdělávání zrakově a mentálně postiženého syna

 

2014 – 2016

Manager - Služby pro akce

 

2016 – dosud

Tajemnice -  Svobodný a samostatný spolek Venédsko


Absolvované kurzy, semináře, konference a další vzdělávání


Masérský kurz akreditováno MŠMT
Reflexní terapie dle Janči
Psychosociální výcvik (100 hod)
Vyšší škola finanční a správní – odborná zkouška podle zákona č. 427/2011Sb
Conseq Investment Management a.s. - odborný kurz v oblasti právních předpisů a oblasti finančního trhu
Vzdělávání pěstounů - OSPOD Vimperk, přednášející Mgr. Dagmar Hrubá

Krizová intervence, přednášející Mgr. Dagmar Hrubá (24 hodin)

Vztahová analýza, psychologie náboženství a etika  - Poněšický (24 hodin)
Úzkost a strach u dětí – Vymětal (24 hodin)
Rodina jako sociální děloha - Chvála – Trapková (24 hodin)
Rogers terapie – Kolinová (24 hodin)
Výklad snů – Růžička (24 hodin)
Poruchy osobnosti a KBT (24 hodin)
Práce s dětskou adolescentní skupinou (24 hodin)
Gestalt terapie (24 hodin)
Patopsychologie osobnosti (24 hodin)
Psychoterapie ve stáří (24 hodin)
Daisenanalýza (24 hodin)
Metody zvládání stresu (24 hodin)Bc. Marie Lencová, Dis.