Rodinka na FB


image/svg+xml Rodinné centrum Sluníčko herna, kavárna, tábory, dětské skupiny Kyberkriminalita vzdělávání Centrum pomoci rodině a dětem pomoc v krizi Rodinka pomoc v terénu Phénix prevence na školách Klub I.P. bezpečný prostor

Bc. Jaroslava Mistrová


Realizátor a sociální pracovník SASRD Rodinka

Ředitel sociálních služeb Portus Prachatice, o. p. s.

Vzdělání

2012 - 2015              

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 
Zdravotně sociální fakulta, bakalářský studijní program – Sociální práce ve veřejné správě

2007 - 2011              

Střední škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky,
Lidická 135, 387 01 Volyně, obor Veřejnosprávní činnost - maturitní zkouška

 

Pracovní zkušenosti:

Rok 2015 - 2017

Sociální pracovnice v NZDM Klub I.P. (Céčko, Coolna) - Portus Prachatice, o. p. s.

Rok 2016 - únor 2017

Sociální pracovnice SASRD Rodinka - Portus Prachatice, o. p. s.

Rok březen 2017 - dosud

Realizátorka a sociální pracovnice SASRD Rodinka - Portus Prachatice, o. p. s.

Rok leden 2018 - dosud

Ředitel sociálních služeb - Portus Prachatice, o. p. s.

 

Absolvované kurzy, semináře, konference aj.

·         Syndrom zavrženého rodiče, Krizové centrum pro děti a rodinu v Jihočeském kraji, z.ú. (16 hodin)

·         Diagnostické možnosti sociálního pracovníka při jednání s dětským klientem, EDUPOL, v.o.s. (6 hodin)

·         Základní orientace v právech a rozhodovacích procesech dětí a mladistvých v ČR, Theia (8 hodin)

·         Zvládání syndromu vyhoření, Theia (8 hodin)

·         Dopady Nového občanského zákoníku na nestátní neziskové organizace v teorii a (hlavně) v praxi, anno (4 hodiny)

·         Řešení kyberkriminality, Portus Prachatice, o.p.s. (6 hodin)

·         Odborný seminář: Klient nemá zákazku, Česká asociace Streetwork, o.s. (14 hodin)

·         Úvod do kyberkriminality, Portus Prachatice, o.p.s. (6 hodin)

·         Zvládání syndromu vyhoření, Theia - krizové centrum o. p. s. (8 hodin)

·         VIII Výroční kongres APSS ČR - Sekce nízkoprahových zařízení a azylových domů (4 hodiny)

·         Úvod do efektivní komunikace s romskými klienty, Zřetel s. r. o., (8 hodin)

·         Seminář - Poznej sám sebe, Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory, o. p. s. (5 hodin)

·         Rodičovské programy pro rozvoj rodičovských kompetencí, Lumos, (5 hodin)

·         Média a manipulace, Portus Prachatice, o. p. s., (7 hod)

·         Stáž - pracovní setkání ve Švédsku na téma mezisektorové spolupráce při práci s mládeží ohroženou sociální exkluzí (NEET), (40 hod)

·         Pomoc obětem trestných činů v praxi sociální práce, Probační a mediační služba ČB, (16 hodin)

·         Základy Krizové intervence, MOUSOU, (16 hodin)

·         Etika v obrazech sociální práce, APSS, (8 hodin)

·      Základní kurz sebeobrany, Krav Maga Strakonice, (4 hodiny)

·     Základy práce se zadluženým klientem v kontextu sociálních služeb, Remedium Praha, (16 hodin)

·     Time management, PaedDr. Ivana Bečvářová, Asteria (4 hodiny)

·                 ·          Stáž v zařízení CROSS NZDM PREVENT Strakonice, (4 hodiny)

 

 

 

 

 

 

 

 Bc. Jaroslava Mistrová