Rok 2019 v NZDM Klubu I.P.

Datum: 16.12.2019 | Zhlédnuto: 1600x

Rok 2019 byl v NZDM Klubu I.P. plný zábavy ale i nových výzev.

Tým NZDM v roce 2019

Personálně zůstal Klub beze změn. Tým Klubu I.P. v roce 2019 tvořili: realizátorka a sociální pracovnice Bc. Hana Bártová, DiS., sociální pracovnice Bc. Markéta Šestáková, sociální pracovnice Bc. Jana Fleischmannová a pracovník v sociálních službách Miroslav Bednár. Za pomoc děkujeme i Kateřině Bursové.

Předávali jsme své zkušenosti

V průběhu roku jsme poskytli odbornou praxi čtyřem studentkám Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Zpětná vazba od praktikantek byla pozitivní. Důkazem může být i to, že z některých praktikantek se následně staly dobrovolnice.

Takto svou praxi u nás hodnotí jedna z praktikantek:

„Nadšení mladí pracovníci, příjemná atmosféra, velmi dobré vybavení, vysoká účast US, nabízení zajímavých aktivit na dobrovolné bázi, veliká osobní angažovanost všech pracovníků klubu, kamarádský a důvěrný přístup pracovníků. Pracovníci vytváří v klubu atmosféru, ve které jsem se já, a myslím, že i US, cítila jako doma. I kdyby již nedocházelo k žádnému dalšímu výchovně vzdělávacímu působení na US, již ten pocit „jako doma“ je podle mého názoru silně terapeutický a má na US pozitivní vliv. Tato příjemná atmosféra naplňovala i mne a vím, že se mi po této práci i občas posteskne."

V prosinci 2019 jsme poskytli jednodenní odbornou stáž Mgr. Kateřině Burianové – vedoucí sociální pracovnici NZDM V Kostce (Salesiánské středisko dětí a mládeže České Budějovice).

Spolupráce s Krizovým centrem

V dubnu 2019 jsme se vydali na exkurzi do Krizového centra – Centra pomoci rodině a dětem (Portus Prachatice, o.p.s.). Realizátorka Krizového centra Mgr. Kateřina Borovková nejprve navštívila děti na Klubu, zážitkovou formou jim objasnila, co je to krize a poté jsme se šli do Krizového centra podívat.

Děti, navštěvující Klub I.P., se tak dozvěděli, že prožívat krizi může kdokoli a že pomoc je dosažitelná. V návaznosti na exkurzi v Krizovém centru jsme se s dětmi zúčastnili vernisáže Rodičovský konflikt očima dětí, pořádané Krizovým centrem.

Po celý rok jsme se vzdělávali

Abychom i nadále poskytovali kvalitní sociální služby a načerpali nové informace, po celý rok jsme se odborně vzdělávali.

Navštívili jsme několik odborných konferencí (VIII. Krajská konference prevence rizikového chování, Konference pro služby sociální prevence „Když se chce, tak to jde“ či Kulatý stůl a workshop na téma Inovace v sociálních službách).

Realizátorka se vzdělávala především v oblastech revize vnitřních pravidel a postupů realizace sociální služby či ve standardech kvality sociální služby. Sociální pracovnice Klubu absolvovaly kurzy zaměřené na sebepoškozování dětí, práci s ohroženým dítětem, obtížné situace při práci s klientem v NZDM, vyhodnocování situace dítěte a jeho rodiny, individuální plánování či arteterapii.

Realizátorka se po celý rok účastnila setkávání pracovní skupiny pro jihočeská NZDM.

Prezentovali jsme svou činnost

Po celý rok 2019 probíhaly na Klubu exkurze pro školní třídy i širokou veřejnost. V lednu proběhly 2 exkurze pro studenty Střední pedagogické školy v Prachaticích, v květnu nás navštívili žáci 6. ročníku ZŠ Vodňanské v Prachaticích, v září proběhla exkurze pro maturanty ze Střední pedagogické školy v Prachaticích a v prosinci jsme prezentovali naší činnost základní škole ze Zbytin a studentům prvního ročníku oboru sociální práce Vyšší odborné školy sociální v Prachaticích.

V říjnu jste se s námi mohli setkat také na Veletrhu sociálních služeb, který proběhl v rámci Týdne sociálních služeb. V rámci akce se v prachatickém Národním domě prezentovalo 21 poskytovatelů sociálních služeb, mezi které patřil i NZDM Klub I.P.

Podzimní přespávačka na Klubu 2019

Uvařili jsme si společně večeři, zahráli jsme si kolektivní hry, zasoutěžili jsme si ve znalostech o fungování našeho klubu, absolvovali jsme strašidelnou stezku odvahy, zkoukli jsme film, bavili jsme se a pomáhali si. 

Přespávačkou na klubu jsme završili Den otevřených dveří spojený s výstavou fotografií, mapující činnost Klubu. Akce se konala v rámci celorepublikového Týdne nízkoprahových klubů, pořádaného Českou asociací streetwork, jejíž je Klub I.P. členem. 

Děti se na Klubu rozhodně nenudily

Výčet aktivit, kterým jsme se na Klubu věnovali, je opět velmi pestrý: vyráběli jsme sněhuláky, vzdělávali jsme se v problematice bezpečného pohybu na internetu, vyráběli jsme masopustní masky, věnovali jsme se asertivitě, sebeprezentaci, malovali společný obraz na téma JARO, zúčastnili jsme se Dne Země, vyráběli jsme talismany, korálky, záložky do knížek, hráli jsme strašidelné divadlo, absolvovali několik strašidelných stezek odvahy, naučili jsme se stínohru, akvarelovou malbu, výrobu draků, batikovali jsme, vyráběli zvířátka z kaštanů, masky na Halloween, voodoo panenky, věnovali jsme se prevenci zneužívání alkoholu a vyráběli jsme sněhuláčí minecraftovou rodinku.

Zkusili jsme si i několik youtuberských challengí – např. Zkus se nesmát challenge, Horse challenge, Lip sync challenge, Unboxing nebo Klubácký pětiboj. Na konci roku jsme si užili Halloweenskou a poté ještě Vánoční párty. Díky jedné z našich praktikantek se děti naučily hrát na djembe.

Jednou z nejzásadnějších novinek roku 2019, bylo zavedení tzv. týdne offline. Každý třetí týden v měsíci jsme na klubu bez mobilních telefonů a počítačů. Svůj volný čas totiž umíme trávit smysluplně i offline.

Kde jste nás mohli potkat?

Kromě zmiňovaného Veletrhu sociálních služeb, jste se s pracovníky NZDM Klubu I.P. mohli setkat také na Dni dětí v areálu DDM v Prachaticích či na Slavnostech solné Zlaté stezky (kde jsme tentokrát zajišťovali kompletní program pro děti v Hospicovém parku). Dále jsme pro širokou veřejnost přichystali akci „Virtuální realita v NZDM“, kdy si návštěvníci Klubu mohli vyzkoušet brýle pro virtuální realitu.

Realizovali jsme několik projektů

Za finanční podporu v roce 2019 děkujeme Jihočeskému kraji a společnosti ČEPS.

  

Děkujeme

Děkujeme všem, se kterými jsme měli možnost spolupracovat. Přejeme klidné a radostné vánoční svátky, vše nej do nového roku 2020 a těšíme se na další výzvy, které na nás čekají v nadcházejícím roce. 

Požehnané svátky přejí pracovníci NZDM Klubu I.P. Aktuality
 • Phénix čelí velkým výzvám a zcela nové situaci

  Koronavirová krize zavřením škol nepřipravila jen pedagogy o přímý kontakt s žáky, ale i lektory primární prevence. Ze dne na den se veškeré programy, kvůli kterým za žáky lektoři cestují po celém jihočeském kraji, zastavily.

 • Nové příměstské tábory pro vaše děti

  Máme pro vás skvělou novinku. Další tři týdny příměstských táborů, které budou realizovány pod záštitou Primární prevence Phénix. Lektory táborů budou zkušení pracovníci Portus Prachatice, o.p.s.

 • Podpora v podobě sdílení a doučování

  Nouzový stav trvá již dlouho. Odpočinek střídá vyčerpání a strach z dění kolem. Krizové centrum ve spolupráci s PP Phénix se rozhodlo nabídnout psychohygienu a doučování pro děti, jejichž docházka do školy je stále nejistá.

 • Nová otevírací doba Klubu I.P.

  Od ledna 2020 se mění otevírací doba NZDM Klubu I.P. Zároveň došlo ke sloučení věkových skupin. Klub mohou nově navštěvovat všichni (od 6 do 20 let věku) pět dní v týdnu.

 • NZDM Klub I.P. pohostil malé i velké návštěvníky

  Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Klub I.P. v pátek 27. září 2019 přivítal návštěvníky z řad široké veřejnosti. V rámci dne otevřených dveří navštívili Klub I.P. děti i dospělí.

 • Slavnosti s NZDM Klubem I.P.

  Přijďte se pobavit a zasoutěžit si se svými ratolestmi. V sobotu 29.6. 2019 od 10:00 hod. se na vás těší pracovníci Klubu I.P. v hospicovém parku. Letošní Slavnosti solné Zlaté stezky si užijeme spolu.

 • Den dětí 2019 s Klubem I.P.

  I letos se nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Klub I.P. účastnilo dětského dne pořádaného DDM Prachatice. Společně s dalšími partnery akce - Gymnáziem Prachatice, Českým Červeným křížem, Policií České republiky, ...

 • Nová dětská skupina Kaštánek

  Již od září 2019 v obci LažištěV září 2019 otevřeme ve spolupráci s obcí Lažiště novou dětskou skupinu Kaštánek. Bude se jednat o celodenní péči o děti od 1 do 6 let, především však bude určena pro děti od 2 do 3 let. Novou ředitelkou bude Mirka Mrázová.


<< předchozí12 následující >>