Rok 2018 v NZDM Klubu I.P.

Datum: 17.12.2018 | Zhlédnuto: 2126x

Rok 2018 byl pro NZDM Klub I.P. plný změn a velkých výzev.

Lidé v NZDM Klubu I.P.

Začátkem roku došlo ke změně realizátorky, jelikož předchozí realizátorka nastoupila na rodičovskou dovolenou. Nově se vedoucí služby stala Hana Bártová, DiS. Zároveň došlo k posílení týmu o nového pracovníka v sociálních službách, tím se stal Miroslav Bednár. V měsíci říjnu nastoupila nová sociální pracovnice Bc. Jana Fleischmannová. Tým NZDM Klubu I.P. uzavírá sociální pracovnice Bc. Markéta Šestáková.

Celý rok jsme se vzdělávali

Pracovníci Klubu I.P. prošli v průběhu roku několika vzdělávacími akcemi v oblasti sociální práce. Naučili se, jak vést poradenský rozhovor s dítětem, jak poznat duševní onemocnění u dětí, jak poskytovat první pomoc, jak pracovat se šikanou a sebepoškozováním. Realizátorka se účastnila celostátní konference od České asociace streetwork v Praze a dvoudenního kurzu na téma Vedení týmu v sociálních službách.

Pracovali jsme na odborném rozvoji služby

V září Klub I.P. hostil pracovníky z ostatních NZDM z celého Jihočeského kraje. V rámci setkání proběhlo školení v oblasti kyberkriminality, stáž v zařízení, předání dobré praxe a následná diskuse.

Předávali jsme své zkušenosti

Po celý rok jsme zajišťovali odbornou praxi studentům Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a Vyšší odborné školy sociální v Prachaticích.

Prezentovali jsme se

V průběhu roku proběhlo celkem 5 exkurzí pro žáky ZŠ Vodňanské a Motessori v Prachaticích. Dále také 4 exkurze pro žáky ZŠ Národní v Prachaticích a 1 exkurze pro studenty 1. ročníku VOŠ sociální v Prachaticích.

Realizovali jsme několik úspěšných projektů

Odstartovala spousta nových projektů, které se podařilo zdárně dokončit. Konkrétně se jednalo o projekt „Doučování“, který sklidil velký ohlas; projekt „Zapoj se i ty“, který byl zaměřen na mezigenerační setkávání; kreativní projekt „Šňůra plná nápadů“, díky kterému si uživatelé služeb měli možnost vyzkoušet techniku batikování, terapii hudbou, sportovní aktivity, práci s korálky, výrobu lapačů snů či mýdel. Díky projektu „Úspěšně do života“ se uživatelé dozvěděli informace o sebeprezentaci, osobní finanční gramotnosti, a dále také o tom, jak hledat práci či co obnáší podnikání. Na závěr byly tyto teoretické informace převedeny na praktické ukázky, pomocí modelových situací. V rámci tohoto projektu proběhla exkurze v České spořitelně a také na Úřadu práce.

Renovovali jsme

Jednou z největších změn se stala rozsáhlá renovace a modernizace Klubu I.P., která se uskutečnila v letních měsících. Díky finanční podpoře Evropské unie, Integrovaného regionálního operačního programu IROP, ČSOB a MAS Šumavsko získalo zařízení nové sportovní a herní náčiní, nový nábytek a podlahové krytiny, herní komponenty, kancelářské vybavení apod. Slavnostní představení nových prostorů veřejnosti proběhlo 10. října 2018 v rámci Týdne sociálních služeb.

Jdeme s dobou

Snažíme se reagovat na aktuální trendy a tak jsme v květnu založili oficiální Youtube kanál našeho Klubu. V říjnu k našim sociálním sítím přibil i Instagram. Na všech našich online platformách se snažíme být velmi aktivní a oslovovat tak dnešní mladé lidi způsobem, který je jim blízký. Najdete nás na Facebooku, Youtube  i Instagramu.


„Kromě toho jsme se také probojovali do finále ČSOB pomáhá regionům, v rámci něhož jsme natočili propagační video klubu. Dále jsme se zapojili do několika celorepublikových akcí – Dne bezpečného internetu, Světového dne sociální práce, Evropského týdne mobility, Týdne nízkoprahových klubů či Týdne sociálních služeb, v rámcikterého jsme pořádali Den otevřených dveří a představili zrenovovaný Klub veřejnosti. V měsíci červnu jsme se také zapojili do prachatických Slavností solné zlaté stezky a Dnu dětí. V těchto dnech jsme měli pro děti připraveny různé aktivity,  např. malování na obličej či soutěž v házení míčků, skládání puzzle apod. V srpnu jsme se podíleli na realizaci letních příměstských táborů pořádaných rodinným centrem Sluníčko, na podzim jsme se vyřádili na Halloweenské párty, navštívili jsme adventní výstavu prací prachatických seniorů v Muzeu loutek a cirkusu v Prachaticích. Rok 2018 tak byl velmi nabitý. Děkujeme všem, se kterými jsme meli možnost spolupracovat, přejeme krásné a klidné svátky a těšíme se na viděnou v roce 2019,“ sdělila realizátorka zařízení Hana Bártová, DiS.

 Aktuality
 • Phénix čelí velkým výzvám a zcela nové situaci

  Koronavirová krize zavřením škol nepřipravila jen pedagogy o přímý kontakt s žáky, ale i lektory primární prevence. Ze dne na den se veškeré programy, kvůli kterým za žáky lektoři cestují po celém jihočeském kraji, zastavily.

 • Nové příměstské tábory pro vaše děti

  Máme pro vás skvělou novinku. Další tři týdny příměstských táborů, které budou realizovány pod záštitou Primární prevence Phénix. Lektory táborů budou zkušení pracovníci Portus Prachatice, o.p.s.

 • Podpora v podobě sdílení a doučování

  Nouzový stav trvá již dlouho. Odpočinek střídá vyčerpání a strach z dění kolem. Krizové centrum ve spolupráci s PP Phénix se rozhodlo nabídnout psychohygienu a doučování pro děti, jejichž docházka do školy je stále nejistá.

 • Nová otevírací doba Klubu I.P.

  Od ledna 2020 se mění otevírací doba NZDM Klubu I.P. Zároveň došlo ke sloučení věkových skupin. Klub mohou nově navštěvovat všichni (od 6 do 20 let věku) pět dní v týdnu.

 • NZDM Klub I.P. pohostil malé i velké návštěvníky

  Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Klub I.P. v pátek 27. září 2019 přivítal návštěvníky z řad široké veřejnosti. V rámci dne otevřených dveří navštívili Klub I.P. děti i dospělí.

 • Slavnosti s NZDM Klubem I.P.

  Přijďte se pobavit a zasoutěžit si se svými ratolestmi. V sobotu 29.6. 2019 od 10:00 hod. se na vás těší pracovníci Klubu I.P. v hospicovém parku. Letošní Slavnosti solné Zlaté stezky si užijeme spolu.

 • Den dětí 2019 s Klubem I.P.

  I letos se nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Klub I.P. účastnilo dětského dne pořádaného DDM Prachatice. Společně s dalšími partnery akce - Gymnáziem Prachatice, Českým Červeným křížem, Policií České republiky, ...

 • Nová dětská skupina Kaštánek

  Již od září 2019 v obci LažištěV září 2019 otevřeme ve spolupráci s obcí Lažiště novou dětskou skupinu Kaštánek. Bude se jednat o celodenní péči o děti od 1 do 6 let, především však bude určena pro děti od 2 do 3 let. Novou ředitelkou bude Mirka Mrázová.


<< předchozí12 následující >>