Novinky v NZDM Klubu I.P.

Datum: 18.3.2019 | Zhlédnuto: 190x

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Klub I.P. nabízí pomocnou ruku dětem a mladým lidem od 6 do 20 let z Prachatic a okolí, kteří jsou vystaveni náročnému životnímu období.

Co je u nás nového?

Z důvodu zefektivnění služby a zohlednění potřeb uživatelů došlo od nového roku 2019 k některým změnám.

Doposud byla cílová skupina Klubu I.P. rozdělena do dvou věkových kategorií. Každá z nich měla vlastní otevírací dobu a vyhrazené dny, kdy mohla službu využívat. Na počátku roku 2019 došlo ke sloučení obou věkových kategorií. Nově tedy mohou každé úterý od 15:00 do 18:00 hodin navštěvovat Klub I.P. uživatelé od 6 až do 20 let.

Tato změna umožňuje uživatelům společné setkávání napříč celou věkovou kategorií Klubu I.P. Věkové spojení může přispět například k posílení vzájemné tolerance a respektu, osobnímu rozvoji či předávání znalostí a zkušeností. Ostatní dny zůstávají beze změny.

Klub I.P. je v roce 2019 otevřen následovně:

Jak jsme prožili první čtvrtletí roku 2019?

I nadále se v Klubu I.P. věnujeme každý měsíc určitému tématu. Programy jsou sestavené tak, aby zahrnovaly jak preventivní oblast, tak také oblast rukodělnou a pohybovou.

Měsíc leden se nesl v duchu nového roku. Povídali jsme si o předsevzetích, došlo ke shrnutí společných zážitků z roku 2018 a nechybělo ani vyrábění. Uživatelé si mohli pomocí provázku, balónků a tekutého škrobu vyzkoušet vyrobit tělo sněhuláka, které následně dozdobili knoflíčky.

Měsíc únor se týkal bezpečného pohybu na internetu, pracovníci se s dětmi bavili o rizicích a nástrahách, které kyberprostor přináší. Následně jsme hovořili o ochraně osobních údajů a soukromí. Kromě toho se uživatelé mohli účastnit výroby masopustních masek, valentýnských srdíček či si vyzkoušet vyrobit vlastní placku ve speciálním stroji na jejich výrobu.

Březen je věnován tématu asertivity, kdy se společně učíme jednat asertivně.

 

Činnost NZDM Klubu I.P. v roce 2019 podpořil Jihočeský kraj. Děkujeme.

 Aktuality
 • Novinky v NZDM Klubu I.P.

  Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Klub I.P. nabízí pomocnou ruku dětem a mladým lidem od 6 do 20 let z Prachatic a okolí, kteří jsou vystaveni náročnému životnímu období.

 • Nadace Terezy Maxové nabízí rodinám bezpečný přístav

  Nadace Terezy Maxové dětem i v roce 2019 podpořila činnost Rodinky.Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi Rodinka v letošním roce znovu spolupracuje s Nadací Terezy Maxové dětem. V rámci projektu „Bezpečný přístav rodinám“ poskytla nadace Terezy Maxové dětem Rodince 100 000 KČ na ...

 • Na exkurzi do NZDM Klubu I.P.

  Žáci 6. a 7. ročníků ZŠ ve Vodňanské ulici v Prachaticích už vědí, jak smysluplně využít svůj volný čas o prázdninách a kam si přijít pro radu.

 • Sebepoškozování - fenomén, na který reagujeme

  Lektorky primární prevence Phénix se zúčastnily VII. krajské konference primární prevence rizikového chování, na které mezi ústřední témata patřilo sebepoškozování dětí a mládeže.

 • Úspěšně do života s NZDM Klubem I.P.

  Od dubna 2018 rozjede Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Klub I.P., jež zřizuje Portus Prachatice o.p.s., nový projekt s názvem „Úspěšně do života“. Projekt je financován Jihočeským krajem, kterému tímto moc děkujeme.

 • Světový den sociální práce

  Sociální pracovníci Portusu Prachatice, o.p.s. ukazují svou lidskou tvář v rámci oslav Světového dne sociální práce.


<< předchozí12 následující >>