Jak na problémy ve virtuálu

Datum: 10.2.2015 | Zhlédnuto: 4859x

Portus Prachatice nově nabízí on-line poradenství a pomoc v oblasti kyberkrimanility.

Služba je určena pro kohokoliv, kdo narazí na problémy ve virtuálním světě – někdo mu ubližuje přes mobil, na sociálních sítích, přes počítačovou hru apod. Na webové stránce Portusu www.portusprachatice.cz pod odkazem Kyberkriminalita najde v levé liště odkaz na formulář, kde co nejpodrobněji a nejpřesněji popíše svůj problém a uvede kontakt.

Termín kyberkriminalita je spojován zejména s fenoménem sociálních sítí – především pak Facebooku, službami Googlu, počítačovými hrami a mobilními technologiemi obecně. „Chceme se zaměřit na praktické řešení konkrétních případů kyberkriminality. Nejčastější formou je kyberšikana, sexting, kybergrooming či Happy slapping“, popisuje novou službu Ing. Petr Šmíd, lektor kyberkriminality a ředitel organizace Portus Pracahtice. Smartphony a tablety s připojením k mobilnímu Internetu jsou ideální zbraní kyberkriminality, která může být páchána prakticky kdykoliv a kdekoliv - ve školách o přestávkách, na zastávkách, v hromadné dopravě. Na tuto aktuální skutečnost není naše současná společnost absolutně připravena. „S tím, kdo se na nás obrátí, budeme společně hledat optimální řešení po stránce technologické jako je nastavení zabezpečení a soukromí. Zároveň nabízíme pomoc psychoterapeutickou, neboť kyberkriminalita má velké dopady právě na psychiku“, dodává k nové službě Ing. Petr Šmíd.

Semináře kyberkriminality pro různé cílové skupiny nabízí Portus Prachatice již od roku 2013. On-line poradenství mohl do své nabídky zařadit díky finanční podpoře z grantového programu Včasná pomoc dětem Nadace rozvoje občanské společnosti financovaný z prostředků VELUX Foundations.

Konané semináře kyberkriminality zahrnují pojmenování veškerých rizik virtuálního světa s důrazem na mobilní technologie, sociální sítě, počítačové hry, služby Googlu a formy rizikového chování. Hlavním cílem je seznámit posluchače s postupy, jak bojovat s jednotlivými formami. Navíc Portus Prachatice získal od MŠMT i MPSV akreditaci na vzdělávání pedagogů a sociálních pracovníků v této oblasti.

Semináře je možné realizovat na jakékoliv škole, úřadě nebo instituci pro větší počet posluchačů. V pravidelných intervalech budou probíhat také v Prachaticích nebo jiných městech pro přihlášené jednotlivce.


 

Rychlý odkaz na formulář pro kontakt o pomoc:

www.portusprachatice.cz/pomoc

Informace o konaných seminářích kyberkriminality:

www.portusprachatice.cz/seminare

 Aktuality
 • Podpora v podobě sdílení a doučování

  Nouzový stav trvá již dlouho. Odpočinek střídá vyčerpání a strach z dění kolem. Krizové centrum ve spolupráci s PP Phénix se rozhodlo nabídnout psychohygienu a doučování pro děti, jejichž docházka do školy je stále nejistá.

 • Nová otevírací doba Klubu I.P.

  Od ledna 2020 se mění otevírací doba NZDM Klubu I.P. Zároveň došlo ke sloučení věkových skupin. Klub mohou nově navštěvovat všichni (od 6 do 20 let věku) pět dní v týdnu.

 • NZDM Klub I.P. pohostil malé i velké návštěvníky

  Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Klub I.P. v pátek 27. září 2019 přivítal návštěvníky z řad široké veřejnosti. V rámci dne otevřených dveří navštívili Klub I.P. děti i dospělí.

 • Slavnosti s NZDM Klubem I.P.

  Přijďte se pobavit a zasoutěžit si se svými ratolestmi. V sobotu 29.6. 2019 od 10:00 hod. se na vás těší pracovníci Klubu I.P. v hospicovém parku. Letošní Slavnosti solné Zlaté stezky si užijeme spolu.

 • Den dětí 2019 s Klubem I.P.

  I letos se nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Klub I.P. účastnilo dětského dne pořádaného DDM Prachatice. Společně s dalšími partnery akce - Gymnáziem Prachatice, Českým Červeným křížem, Policií České republiky, ...

 • Nová dětská skupina Kaštánek

  Již od září 2019 v obci LažištěV září 2019 otevřeme ve spolupráci s obcí Lažiště novou dětskou skupinu Kaštánek. Bude se jednat o celodenní péči o děti od 1 do 6 let, především však bude určena pro děti od 2 do 3 let. Novou ředitelkou bude Mirka Mrázová.

 • Novinky v NZDM Klubu I.P.

  Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Klub I.P. nabízí pomocnou ruku dětem a mladým lidem od 6 do 20 let z Prachatic a okolí, kteří jsou vystaveni náročnému životnímu období.


<< předchozí12 následující >>