Bezpečný prostor pro děti a mládež v Prachaticích

Datum: 31.3.2017 | Zhlédnuto: 3351x

Dětství a dospívání nebývá lehkým životním obdobím. Každý z nás se ve svých mladých letech muset potýkat s problémy nejrůznějšího druhu. Ať už se jednalo o nedorozumění v rodině, ve škole, mezi vrstevníky, problémy se šikanou, nepochopením, velkými nároky apod. Svěřit se rodině, učiteli či kamarádovi může být pro mnohé problém.  

A právě proto existuje Klub I.P. Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Klub I.P. je sociální služba pro děti a mladé dospělé od 6 do 20 let z Prachatic a okolí. Návštěva klubu je zcela zdarma, může probíhat i anonymně, funguje na základě dobrovolnosti, vzájemného respektu a naprosté rovnosti.

„Kromě přátelského a podpůrného přijetí, mohou pracovníci klubu nabídnout také široké spektrum volnočasových aktivit, besed, zábavných, vzdělávacích a preventivních programů. Žádné téma pro ně není tabu,“ řekla realizátorka zařízení Mgr. Erika Švehlová.

S čím vším dokáží pracovníci poradit? „Ať už máte problém se závislostmi, partnerskými vztahy, pracovním kolektivem, v klubu budou na vaší straně a vždy nabídnou pomocnou ruku. Pracovníci mohou také doporučit jinou vhodnější službu, pokud je to za potřebí (krizové centrum, občanská poradna, dům dětí a mládeže apod.).“

Jak je provoz Klubu I.P. financován? „Našim hlavním donátorem je Jihočeský kraj. Dále náš již třetím rokem podporuje Nadační fond Albert. V letošním roce přispěl na realizaci preventivních programů, od začátku roku 2017 klub realizuje šest tematických celků, zabývajících se prevencí rizikového chování dětí a mladistvých. Každý měsíc se zaměřujeme na určité téma, které je dvakrát týdně zpracováno formou hodinového preventivného programu. Tématy jsou šikana, kyberkriminalita, sexualita nebo domácí násilí, závislostní chování a agresivita.“

Od závažnějších témat si je třeba občas odpočinout. Přímo v prostorách klubu je možné si zahrát fotbálek, ping pong, využívat internet, x-box, deskové a karetní hry, pokecat si s pracovníkem aj. Přátelský kolektiv rád pomůže s učením a uvolněná atmosféra v klubu poskytne prostor pro odpočinek od starostí a nabrání nových sil.“ Aktuality
 • Nové příměstské tábory pro vaše děti

  Máme pro vás skvělou novinku. Další tři týdny příměstských táborů, které budou realizovány pod záštitou Primární prevence Phénix. Lektory táborů budou zkušení pracovníci Portus Prachatice, o.p.s.

 • Podpora v podobě sdílení a doučování

  Nouzový stav trvá již dlouho. Odpočinek střídá vyčerpání a strach z dění kolem. Krizové centrum ve spolupráci s PP Phénix se rozhodlo nabídnout psychohygienu a doučování pro děti, jejichž docházka do školy je stále nejistá.

 • Nová otevírací doba Klubu I.P.

  Od ledna 2020 se mění otevírací doba NZDM Klubu I.P. Zároveň došlo ke sloučení věkových skupin. Klub mohou nově navštěvovat všichni (od 6 do 20 let věku) pět dní v týdnu.

 • NZDM Klub I.P. pohostil malé i velké návštěvníky

  Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Klub I.P. v pátek 27. září 2019 přivítal návštěvníky z řad široké veřejnosti. V rámci dne otevřených dveří navštívili Klub I.P. děti i dospělí.

 • Slavnosti s NZDM Klubem I.P.

  Přijďte se pobavit a zasoutěžit si se svými ratolestmi. V sobotu 29.6. 2019 od 10:00 hod. se na vás těší pracovníci Klubu I.P. v hospicovém parku. Letošní Slavnosti solné Zlaté stezky si užijeme spolu.

 • Den dětí 2019 s Klubem I.P.

  I letos se nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Klub I.P. účastnilo dětského dne pořádaného DDM Prachatice. Společně s dalšími partnery akce - Gymnáziem Prachatice, Českým Červeným křížem, Policií České republiky, ...

 • Nová dětská skupina Kaštánek

  Již od září 2019 v obci LažištěV září 2019 otevřeme ve spolupráci s obcí Lažiště novou dětskou skupinu Kaštánek. Bude se jednat o celodenní péči o děti od 1 do 6 let, především však bude určena pro děti od 2 do 3 let. Novou ředitelkou bude Mirka Mrázová.

 • Novinky v NZDM Klubu I.P.

  Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Klub I.P. nabízí pomocnou ruku dětem a mladým lidem od 6 do 20 let z Prachatic a okolí, kteří jsou vystaveni náročnému životnímu období.


<< předchozí12 následující >>